Start Projekt POKL

ROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII – Promocja i integracji społecznej

Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest przez:

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole

Biuro projektu: ul. Dąbska 40, 62-600 Koło

 

Tytuł Projektu: Aktywni razem. Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Okres realizacji: 01.03.2013r. – 28.02.2015r.
Obszar realizacji: powiat kolski


Cel główny projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym w wieku od 18 do 40 lat z powiatu kolskiego w okresie 24 miesięcy

 

Grupa docelowa: 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu kolskiego

Spełniająca łącznie n/w warunki:

  • osoba w wieku od 18 do 40 lat, niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nieaktywna zawodowo
  • zamieszkująca teren powiatu kolskiego
  • posiadająca ważny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności

Proponowane formy wsparcia:

-        Indywidualne poradnictwo psychologiczne

-        Indywidualne poradnictwo z zakresu umiejętności zawodowych

-        Warsztaty psychologiczne

-        Warsztaty z zakresu umiejętności zawodowych

-        Poradnictwo psychologicznego i zawodowe w siedzibie Centrum dla uczestników projektu oraz ich rodzin

-        Szkolenia komputerowe

-        Szkolenia zawodowe na stanowiska: Ogrodnik i Pracownik Restauracji

-        Praktyki zawodowe

 

 

Strona Wojewódzkiego Urządu Pracy w Poznaniu 

 

Europejski Fundusz Społeczny link:


http://www.efs.wup.poznan.pl/europejski-fundusz-spoleczny/

Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

www.efs.gov.pl

 

 

 

 

Zakończenie projektu POKL

 

 

 

         Pomoc w otwarciu się na innych, pokazanie niepełnosprawnym ich wartości i podniesienie samooceny to podstawa. Ale nie mniej ważne jest nabycie umiejętności, które przydadzą się w życiu codziennym – obsługa komputera i kwalifikacji zawodowych, które mogą być przepustką do lepszego życia. Taką pomoc miały zapewnione osoby w ramach projektu pt: Aktywni razem. Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, który był realizowany od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2015 roku przez Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

 

 

 

     Projekt dotowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja i integracja społeczna, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

 

     Celem projektu była aktywizacja zawodowa, aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu kolskiego poprzez wzrost ich kompetencji życiowych oraz umiejętności zawodowych.

 

Na tym terenie jest to pierwszy taki projekt skierowany głównie do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

 

 

Projekt obejmował wsparciem 20 osób niepełnosprawnych intelektualnej następującymi formami:

 

-       Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

-       Indywidualne poradnictwo w zakresie umiejętności zawodowych

 

-       Warsztaty psychologiczne

 

-       Warsztaty w zakresie umiejętności zawodowych

 

-       Poradnictwo psychologicznego i zawodowego prowadzone w siedzibie Centrum zarówno dla uczestników projektu oraz ich rodzin

 

-       Szkolenia komputerowe

 

-       Szkolenia zawodowe na stanowisko: Ogrodnik i Pracownik Restauracji

 

-       Praktyki zawodowe

 

 

 

      Powyższe działania miały na celu przygotowanie osób do powrotu na rynek pracy lub wejście na niego po raz pierwszy. Głównym problemem osób z orzeczoną niepełnosprawnością jest często pogłębiająca się izolacja społeczna. Ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności stwarzają często bariery w nawiązaniu kontaktów międzyludzkich. Dlatego też objęto ich wsparciem w postaci usług doradcy zawodowego oraz opieki psychologa. Kolejnym instrument stanowiły warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem mające na celu zwiększenie motywacji i wiary we własne możliwości oraz podniesienie umiejętności komunikacyjnych.

 

 

 

    Z pewnością atutem tego projektu było zróżnicowanie podjętych działań oraz objęcie ich kompleksową pomocą poprzez dostarczenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, kompetencji i zaoferowanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności podczas praktyk zawodowych. Przeprowadzono szkolenia BHP oraz badania lekarskie niezbędne do podjęcia praktyk zawodowych.

 

„Myślę, że największym sukcesem projektu jest to, że uczestnicy z chęcią biorą udział w zajęciach są uśmiechnięci i zadowoleni i zdobyli więcej wiary w własne możliwości”

 

 

 

Kierownik projektu

 

 

 

 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej
mod_vvisit_counterDzisiaj417
mod_vvisit_counterWczoraj204
mod_vvisit_counterTen tydzień893
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1631
mod_vvisit_counterTen miesiąc7304
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc8344
mod_vvisit_counterWszystkich1017290
Zobacz również
Reklama