Start Historia WTZ

„Nazwa warsztaty terapii zajęciowej pojawiła się po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach w Polsce piętnaście lat temu. . Wówczas to ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  z dnia 9 maja 1991roku powołała placówki całkowicie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które miały zapewnić dorosłym osobom (powyżej 16 roku życia) głębiej niepełnosprawnym – możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Osoby te bowiem po zakończeniu edukacji lub często bez żadnej edukacji (nagminnie zwalniano takie dzieci z obowiązku szkolnego) otrzymywały orzeczenie o całkowitej niezdolności do podjęcia pracy. Były w ten sposób skazywane na bezczynność i życie w izolacji.”

Szczegółowe przepisy dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej zawarte są w:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku „ o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póź. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku „w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej” (Dz. U. Nr 63 poz. 587 z póź. zm.)

21 września 2005 roku Zarząd Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole, działające od marca 2000 roku, złożył zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku „w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole  wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku został dołączony projekt utworzenia warsztatu, który zawierał wszystkie punkty wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku „w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zawiadomiło Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej
Dnia 1 grudnia 2005 roku została zawarta umową określającą warunki i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między Zarządem Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” a Starostą Kolskim.
Po podpisaniu umowy zaczęły się intensywne przygotowania  i remonty pomieszczeń na ulicy Dąbskiej 40, które to zostały użyczone na okres 10 lat przez Burmistrza Miasta Koła.
I tak 27 grudnia 2005 roku rozpoczęła się „ (...)realizacja zadań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności” 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole.

Zajęcia terapii odbywają się pod okiem instruktorów i terapeutów w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiecko - tkackiej, plastycznej, informatycznej, bukieciarsko – ogrodniczej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnym do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

  • Ogólne usprawnienie
  • Rozwijanie umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej
  • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
  • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
  • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zawodowej albo szkolenia zawodowego.

 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej
Z dnia w WTZ
mod_vvisit_counterDzisiaj402
mod_vvisit_counterWczoraj204
mod_vvisit_counterTen tydzień878
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1631
mod_vvisit_counterTen miesiąc7289
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc8344
mod_vvisit_counterWszystkich1017275
Zobacz również
Reklama