Pracownia bukieciarsko-ogrodnicza

Pracownia bukieciarsko-ogrodnicza

W pracowni bukieciarsko-ogrodniczej realizowany jest program według indywidualnych planów terapeutycznych. Podstawowym zadaniem naszej pracowni jest wykonywanie dekoracji okolicznościowych, wykonywanie kwiatów z różnych surowców (krepina, papier kolorowy, taśma papierowa, bibuła), wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywania ozdób okolicznościowych, tworzenia stroików świątecznych, wianków, drzewek, nauka uprawy i pielęgnacji roślin doniczkowych. W okresie letnim zajęcia odbywają się również w ogródku. Podopieczni uczą się koszenia trawy, sadzenia, siania, pielenia, grabienia, usuwania suchych pędów roślin. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej i usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poprzez wykonywanie prac rozwijana jest wyobraźnia twórcza, wrażliwość na piękno, poczucie estetyki i własnej wartości, a dzięki  różnorodności technik, każdy może odkryć swój własny, niezwykły potencjał oraz wyrazić swoją kreatywność, twórczość i wyobraźnię. Poprzez wspólną pracę uczą się efektywnej  współpracy w grupie.