Głównym celem psychologa w Warsztatach Terapii zajęciowej jest wspieranie uczestników w warsztatowej codzienności, w tym w sytuacjach trudnych. Aby zrealizować ten cel psycholog podejmuje szereg zadań. Szczególną uwagą obejmuje się sferę emocjonalną a więc np. radzenie sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, smutek, lęk. W gabinecie uczestnicy uczą się także rozpoznawać swoje emocje, kontrolować je ale także szanować emocje innych osób. Psycholog pomaga w rozumieniu sytuacji społecznych, wspiera uczestników w radzeniu sobie z konfliktami. Kolejnym obszarem pracy w gabinecie psychologicznym jest wspieranie sfery poznawczej podopiecznych. Praca ta odbywa się przede wszystkim poprzez treningi procesów poznawczych, podczas których wzmacniamy m.in. pamięć, uwagę, spostrzeganie, koncentrację. Treningi są dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Uczestnicy oprócz indywidualnej pracy psychoterapeutycznej mają możliwość zajęć grupowych takich jak pogadanki lub warsztaty wspierających kompetencje psychologiczne np. trening interpersonalny, komunikacyjny, trening radzenia sobie ze stresem. Kolejnym aspektem pracy psychologa jest diagnoza funkcjonowania podopiecznych za pomocą narzędzi diagnozy psychologicznej. Wiąże się z tym także opiniowanie i wystawianie niezbędnych zaświadczeń i opinii. Można powiedzieć, że w centrum pracy psychologa jest zawsze uczestnik, jego problemy, potrzeby i emocje. Aby realizować swoje zadania psycholog udziela wsparcia i współpracuje z instruktorami terapii zajęciowej tworząc interdyscyplinarny zespół wspierający wszechstronny rozwój uczestnika.