Pracownia informatyczna

W pracowni informatycznej zajęcia realizowane są za pomocą metod i technik dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników naszego warsztatu. Różnorodność prowadzonych zajęć pozwala na poszerzanie wiedzy z zakresu podstaw informatyki, ale i na podnoszeniu sprawności manualnej i intelektualnej. Podopieczni poprzez wykonywanie zadań przygotowanych przez instruktora nabywają zdolności do praktycznej obsługi komputera oraz pracy na podstawowych programach komputerowych (notatnik, kalkulator, Wordpad) i urządzeniach biurowych. Pracownia informatyczna nie tylko wyposażona jest w komputery typu laptop, lecz także w urządzenia biurowe: drukarki, skanery, bindownice, gilotyny i trymery do papieru, laminatory, niszczarki do papieru (ręczna i elektryczna), zszywacze, dziurkacze, rzutnik multimedialny z ekranem, tablet graficzny, wskaźniki laserowe, gdzie podczas wykonywania zadań wykorzystywany jest poszczególny sprzęt, a uczestnicy oswajani są z nowoczesną techniką, którą później praktycznie wykorzystują. Podopieczni wykorzystują także internet do wykonywania zadań, przez co poznają świat wirtualny i zagrożenia z niego wynikające. Jednak najwięcej czasu poświęcamy pakietowi Ms Office 2010, gdzie uczestnicy warsztatu uczą się prawidłowo przepisywać dokumenty, formatować tekst, tworzyć tabele, wykresy co wykorzystują podczas robienia np.: kartek okolicznościowych. Podczas pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i zabawy edukacyjne, które rozwijają umiejętność logicznego myślenia, ćwiczą pamięć i spostrzegawczość oraz pobudzają wyobraźnię, ale też praca z programem „Akademia finansów”, gdzie uczestnicy poznają wartości bilonów i banknotów, co w późniejszym czasie wykorzystują podczas treningu ekonomicznego. Podopieczni wykonują prace dla warsztatu lub na zamówienie z zewnątrz: projektowanie i wykonanie kartek okolicznościowych i świątecznych, zaproszeń, tworzenie dyplomów, kalendarzy, skanowanie, przepisywanie dokumentów, projektowanie i wykonanie plakatów, drukowanie. Różnorodność wykonywanych na pracowni informatycznej prac i ćwiczeń podnosi wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i utrwalają je. Natomiast zadowolenie z dobrze wykonanych zadań podnoszą w uczestniku poczucie własnej wartości  i motywują do dalszej owocnej pracy.