Pracownia Plastyczna

Zajęcia realizowane w pracowni plastycznej dają uczestnikom możliwość wyrażania tych przeżyć, które trudno im przekazać w słowach. Niekiedy mają one charakter swobodnej ekspresji, która poprzez pobudzenie wyobraźni pozwala na własną inwencję twórczą. Dokonywane zamierzenia umożliwiają podopiecznym rozwijanie poszczególnych uzdolnień i zainteresowań. Często dochodzi do sytuacji, że dopiero podczas zajęć plastycznych uczestnicy odkrywają swoje talenty i zdolności artystyczne. Zgodnie z założeniami planu pracy pracowni plastycznej prowadzone zajęcia przedstawiają się następująco:

-utrwalanie zasad BHP, poznawanie i utrwalanie form plastycznych, ćwiczenia motoryki małej (palców, dłoni, poprawy ich sprawności podczas ugniatania i kulania mas plastycznych), wyklejanie obrazków kulkami z bibuły, techniką wydzieranki (z kolorowego papieru), oklejanie słoików, butelek, puszek wełną, sznurkiem, rysowanie ołówkiem, węglem rysunkowym, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami,  tworzenie pudełek kartonowych (okolicznościowych) i ich ozdabianie, malowanie farbami akrylowymi, żelowymi, plakatowymi, akwarelami na papierze, płótnie, folii, wykonywanie mas plastycznych (solnej i gipsowej),  zajęcia z użyciem ciastoliny, plasteliny, wykonywanie kartek okolicznościowych, książek okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, wykonywanie dekoracji metodą quillingu, zastosowanie metody decoupage (na butelkach, słoikach, puszkach, świecznikach),  wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych z makaronu, sizalu itp. motywowanie do udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych, towarzyskich i sportowych.

Podczas zajęć podopieczni na bieżąco obcują z materiałami, narzędziami znajdującymi się w pracowni oraz związanym z nimi nazewnictwo.  Proponowane techniki plastyczne dostosowywane są do zainteresowań i możliwości danej osoby. Uczestnicy poprzez okres przebywania w pracowni plastycznej w sposób aktywny obcują ze sztuką, doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Wykonywane techniki plastyczne pozwalają uczestnikom na odreagowanie emocji i napięć. Istotą prowadzonych zajęć jest również podniesienie własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie. Wytwory pracowni zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane na festynach, kiermaszach przedświątecznych i niejednokrotnie stają się miłym upominkiem.