Stowarzyszenie "SPRAWNI INACZEJ"

Działamy na rzecz
Osób niepełnosprawnych

Działamy na rzecz
Osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "SPRAWNI INACZEJ"

O nas

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym :

Mózgowym porażeniem dziecięcym

Zespół Downa

Autyzmem

Upośledzeniem umysłowym

Naszahistoria

W 2014 r. powstała Spółdzielnia Socjalna „Aktywni” w ramach projektu Innowacyjny model aktywizacji  uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Członkowie Spółdzielni to Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz Fundacja „ONI”. W Spółdzielni zatrudnienie dostali uczestnicy warsztatów dzięki realizacji założeń projektu oraz tworzeniu partnerstw prywatno-społecznych i publiczno-społecznych nastawionym na rozwój.

Spartakiada 2019
SPARTAKIADA 06 IX 2019 IMG_20190906_102403
Andrzejki 2019
662IMAG106866 (1)
XVII IFTTDiM Koło
IMAG1581

Nazwa warsztaty terapii zajęciowej pojawiła się po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach w Polsce piętnaście lat temu. Wówczas to ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991roku powołała placówki całkowicie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które miały zapewnić dorosłym osobom (powyżej 16 roku życia) głębiej niepełnosprawnym – możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Osoby te bowiem po zakończeniu edukacji lub często bez żadnej edukacji (nagminnie zwalniano takie dzieci z obowiązku szkolnego) otrzymywały orzeczenie o całkowitej niezdolności do podjęcia pracy. Były w ten sposób skazywane na bezczynność i życie w izolacji.

Jak to się zaczęło?

21 września 2005 roku Zarząd Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole, działające od marca 2000 roku, złożył zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku „w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do wniosku został dołączony projekt utworzenia warsztatu, który zawierał wszystkie punkty wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku „w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zawiadomiło Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej
Dnia 1 grudnia 2005 roku została zawarta umową określającą warunki i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między Zarządem Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” a Starostą Kolskim.
Po podpisaniu umowy zaczęły się intensywne przygotowania i remonty pomieszczeń na ulicy Dąbskiej 40, które to zostały użyczone na okres 10 lat przez Burmistrza Miasta Koła.
I tak 27 grudnia 2005 roku rozpoczęła się „ (…)realizacja zadań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności” 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole.

Zajęcia terapii odbywają się pod okiem instruktorów i terapeutów w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiecko – tkackiej, plastycznej, informatycznej, bukieciarsko – ogrodniczej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnym do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:

  • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
  • Rozwijanie umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej
  • Ogólne usprawnienie
  • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
  • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zawodowej albo szkolenia zawodowego.

Nowe możliwości

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na początku otrzymało 7 osób, w tym 5 niepełnosprawnych. Liczba osób pracujących w Spółdzielni z czasem wzrosła do 32. Dzięki podjętej pracy zatrudnione osoby mają szansę rozwoju, możliwość zdobycia samodzielności i decydowania o własnych wydatkach.

Aktualności

Ostatnie wydarzenia na naszej stronie internetowej.