Trening ekonomiczny

W ramach procesu terapeutycznego uczestników WTZ prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym w indywidualnym programie rehabilitacji i terapii.

Trening ekonomiczny odbywa się w trakcie trwania zajęć w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej, również w czasie wspólnych wycieczek, wyjazdów do kina, teatru i innych wyjść.

Przyznawanie i wysokość kieszonkowego uzależniona jest przede wszystkim od:

– systematyczności i zaangażowania w realizację programu rehabilitacji,

– przestrzegania obowiązującego w WTZ porządku,

– prawidłowego stosunku do pracowników i uczestników WTZ,

– zdyscyplinowania,

– frekwencji w prowadzonych zajęciach.

W ramach treningu ekonomicznego uczestnicy mogą przeznaczać przyznane kieszonkowe w pierwszej kolejności na:

– zaspokajanie potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją programu rehabilitacji,

– zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,

– uczestnictwo w zajęciach integracyjnych i udział w życiu społeczności lokalnej,

– rozwijanie własnych zainteresowań, – zakup leków, kosmetyków, odzieży.

Comments are closed.