Pożegnanie klas maturalnych ZSEA w Kole

Maj to czas, w którym uczniowie najstarszych klas przystępują do egzaminu dojrzałości, ale wcześniej żegnają się ze społecznością szkolną. Tak też było w tym roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, na zaproszenie którego nasza delegacja mogła uczestniczyć w tej uroczystości.

Ze wzruszeniem przysłuchiwaliśmy się, jak abiturienci dziękowali swoim wychowawcom, nauczycielom oraz dyrekcji i kierownikowi kształcenia praktycznego za cztery lata wspólnie spędzonego życia, za okres nauki szkolnej i pracy oraz poznawania świata, ludzi, nawiązywania przyjaźni. A i my dla nich mieliśmy przygotowaną niespodziankę i podziękowania za organizowane przez nich akcje społeczne, charytatywnych i wiele innych, w których młodzież wspierała osoby z niepełnosprawnościami.

Comments are closed.